Υπάρχουν πολλών ειδών ταξιδιώτες. Είναι εκείνοι που ταξιδεύουν  για την εμπειρία, άλλοι για τη φιλοδοξία, άλλοι για τη γνώση, άλλοι για…