Μια ιστορία για ένα κορίτσι που πίστεψε ότι η ελευθερία που της χαρίστηκε δεν ήταν η ελευθερία που της ταίριαζε…